Regjistrimi

Regjistrimi bëhet para Teatrit Kombëtar ku do të merret numri garues dhe fanela e maratonës. Teatri kombëtar – Prishtinë 6-13 Maj 2017
Prej orës: 9:00 – 18:00Pjesëmarrja për vendas: 5.00 €

Pjesëmarrja për ndërkombëtarë: 15.00 €Formulari për vrapim 21km Formulari për vrapim 5km

FILLON HALF
MARATONA

FEDERATA ATLETIKE
E KOSOVËS
—PRISHTINË
14

may

sunday

2017