Winners of the Prishtina Fituesit e gjysmë Maratonës së Prishtinës

2015 Joel Maina Mwangi Keni 1:05:00 Senior (M)
PDF Stellah Jepngetch Barsosio Keni 1:19:32 Seniore (F)
Koprivica Dragolud Mali i Zi 1:16:15 Veteran (M)
Katalin Garami Hungari 1:28:13 Veterane (F)

Winners of 5km run

Emri dhe Mbiemri Shteti Koha Kategoria
2015 Valentin Sadiku Kosovë 16:33 Man
PDF Donika Veseli Kosovë 20:56 Woman

Prishtina Half-Marathon will be held on 29th April 2018

29

april

sunday

2018