Më shumë se

1400

pjesëmarrës në (2014)

Gjysmë Maratona Ndërkombëtare e Prishtinës 10 Maj 2015

Prishtinë – Federata Atletike e Kosovës, Ministria për Kulturë Rini dhe Sport, Drejtoria për Sport dhe Rini e Komunës së Prishtinës organizojnë Gjysmëmaratonën e pesëmbëdhjetë Ndërkombëtare të Prishtinës më 10 Maj 2015. Më shumë
10

may

sunday

2015

SHTEGU