Më shumë se

1200

pjesëmarrës në (2015)

Gjysmë Maratona Ndërkombëtare e Prishtinës 15 Maj 2016

Prishtinë – Federata Atletike e Kosovës, Ministria për Kulturë Rini dhe Sport, Drejtoria për Sport dhe Rini e Komunës së Prishtinës organizojnë Gjysmëmaratonën e pesëmbëdhjetë Ndërkombëtare të Prishtinës më 15 Maj 2016. Më shumë
15

May

Sunday

2016

SHTEGU